Om oss

Fjordservice Flekkefjord er spesialisert innen kjøring av levende fisk.

Vi har en visjon om å ha verdens beste vannkvalitet og fiskehelse samt være ledende innen miljøvenlig transport. Fjordservice har lang erfaring og stor kompetanse på produksjon av fisk, både på land, marin fisk, merdbasert laks og ørret samt lang erfaring på fiskeri og behandling av leppefisk.

Våre biler er i hovedsak stasjonert i Molde og Flekkefjord, men vi påtar oss kjøring over hele landet.

Kontor Abelnes/Flekkefjord
Abelnes 60, 4400 Flekkefjord
Telefon: 909 68 215
post@fjordservice.no

Fjordservice Flekkefjord AS
Daglig leder: Johan Magne Lindhom
Telefon: 467 74 206
johan@fjordservice.no

Levert av Vard Aqua

Vi har oksygensensor, pH-måler og Temperaturmåler som er levert av Vard Aqua.

Logg

Det er tvangslogging av frakten, og loggen leveres direkte ved mottak og mail.

Lokalitet

Fjordservice Flekkefjord ble startet i 2009. Da i hovedsak med kjøp og salg av leppefisk. I 2016 etablerte selskapet Fjordservice Transport for transport av levende fisk.

Global GAP sertifisert

GLOBAL G.A.P. Aquaculture-standarden er relevant for alle bedrifter som produserer eller forhandler oppdrettsfisk. Fjordservice er naturligvis sertifisert.

Fisketankene

Vi har 12 fisketanker på 2 kubikk per vogntog. Tankene er utstyrt med pumper for lufting og sirkulasjon av vannet slik at vi kan holde samme gode vannkvalitet i hele vannvolumet. De er også utsyrt med sidetipp for skånsom avtapping og lossing av fisken.

Kapasitet

Vi har erfaring med alle typer fisk. Ta kontakt for et tilbud.

Sluttprodukt

Vi har et stort fokus på og ikke bare levere fisk men og kunne levere fisk som presenterer enten som matfisk eller rensefisk.

Løstanker

I 2019 utvidet vi parken med en spesialbygget bil, som er utstyrt med løstanker som kan flyttes direkte fra vogntoget over på båt eller mindre lastebiler.

Les mer